This one I'm not sad to see.

Quarterback Terrrelle Pryor giving up senior season at Ohio State Buckeyes - ESPN