1101 S 50th Dr, Kansas City, KS 66106, Phone: (816) 665-5021, Email:, martinezs@turnerusd202.org