4251 Parkview Ave, Kansas City, KS 66104, Phone: (913) 314-4529, Email:, hotrodder54@yahoo.com