Results 1 to 1 of 1

Thread: Wrestling World Championship Videos (Freestyle Finals)

 1. #1

  Default Wrestling World Championship Videos (Freestyle Finals)

  Freestyle Wrestling Videos

  [yt=QGhQfp4WhnA]Video[/yt]
  Cejudo vs Dadashi 55kg
  [yt=_4KD3QZLduE]Video[/yt]
  Zadick vs Prizreni 60kg
  [yt=3-lljNYskxw]Video[/yt]
  Schwab vs Cordero 66kg
  [yt=jURRGKm4B7E]Video[/yt]
  Schwab vs Balashi
  [yt=xQxJNkboqMo]Video[/yt]
  Schwab vs Garzon
  [yt=UFxjultIlLQ]Video[/yt]
  Schwab vs Tushishvili
  [yt=l9eUHU5QYq4]Video[/yt]
  Heskett vs Wu 74kg
  [yt=hXIUkkNQ_nQ]Video[/yt]
  Heskett vs Hatos
  [yt=z48FnlH8y5s]Video[/yt]
  Heskett vs Murtazaliev
  [yt=8B8PHPF9EQ4]Video[/yt]
  Williams vs Bucheli 84kg
  [yt=at-1cgMwEV0]Video[/yt]
  Williams vs Bichinashvilli
  [yt=iKRc1J5lN2k]Video[/yt]
  Williams vs Gattsiev
  [yt=ClELTwb8Msc]Video[/yt]
  Williams vs Yazdani
  [yt=iKRc1J5lN2k]Video[/yt]

  [yt=wPciJHejvjI]Video[/yt]
  Cormier vs Wardell 96kg
  [yt=IJNCHGzzx_I]Video[/yt]
  Cormier vs Kodaira
  [yt=IJNCHGzzx_I]Video[/yt]
  Cormier vs Krupnyakov
  [yt=IZ9Q9hPo0ug]Video[/yt]
  Rowlands vs Rodriguez Valera 120kg
  [yt=ivB6Y3lpnDQ]Video[/yt]
  Rowlands vs Siddiqui</p>


  Greco-Roman Wrestling Videos

  [yt=UXJeI0pO2YA]Video[/yt]
  Durlacher vs Nyblom 55kg
  [yt=G4-YbyeA3g0]Video[/yt]
  Durlacher vs Fris
  [yt=z88cT-NqBIY]Video[/yt]
  Lester vs Hiltunen 66kg
  [yt=tMG4kUmtRFM]Video[/yt]
  Lester vs L&#213;RINCZ
  [yt=uYWKdwIKrL8]Video[/yt]
  Dantzler vs Shatskykh 74kg
  [yt=l3O3r12rOqk]Video[/yt]
  Dantzler vs Guenot

  [yt=f3iPrYsXE9o]Video[/yt]
  Vering vs Knezevic 84kg
  [yt=EvVpEs3_m-0]Video[/yt]
  Vering vs Abdullayev
  [yt=cG7OII4EKYg]Video[/yt]
  Vering vs Fischer
  [yt=0NJ4h3Nq1Ns]Video[/yt]
  Vering vs Tahmasebi
  [yt=cG7OII4EKYg]Video[/yt]
  [yt=6logLmMHGXc]Video[/yt]
  Vering vs Kim
  [yt=x4w51zN7dkQ]Video[/yt]
  Vering vs Mishin
  [yt=meb-1re11Jop]Video[/yt]
  Ruiz vs Tarkong 96kg

  [yt=3Rc5uMGhNkg]Video[/yt]
  Ruiz vs Svec
  [yt=Bfxkj6rJ6fI]Video[/yt]
  Byers vs Petkovic 120kg
  [yt=R5He5Ey12lg]Video[/yt]
  Byers vs Ivanov
  [yt=R6r7LZTlIIE]Video[/yt]
  Byers vs Papadopoulos
  [yt=VAvrcZshBI0]Video[/yt]
  Byers vs Baroev</p>


  Freestyle Gold Medal Matches
  55kg [yt=tP_Z33Y9MHM]Video[/yt]
  Besik Kudokhov vs Bayaraa Naranbaatar
  60kg [yt=4tqCaa-ozVc]Video[/yt]
  Mavlet Batirov vs Anatolie Guidea
  66kg [yt=9ENk_xF7iNo]Video[/yt]
  Ramazan Shahin vs Geandry Garzon
  74kg [yt=Z85XzrnVKKk]Video[/yt]
  Mahach Murazaliev vs Ibragim Aldatov
  84kg [yt=goG5ojJivig]Video[/yt]
  Georgy Ketoev vs Jousop Abdusalomov
  96kg [yt=8umlQofVgbE]Video[/yt]
  Khadzhimurat Gatsalov vs Saeid Abrahimi
  120kg [yt=rQDTpvmkhKk]Video[/yt]
  Bilyal Makhov vs Alexis Rodriguez Valera</p>
  [yt=rQDTpvmkhKk]Video[/yt]
  Last edited by Schlottke; 09-22-2007 at 10:02 AM.

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •