GR 74 KG - Rajbir Chhikara (IND) vs. Sharur Vardanyan (SWE)

Printable View