The Mat Forums • View topic - 2/11/13 Takedown Wrestling Media Dual Impact Index

#1's:

Dual-Result: Oklahoma State
125: Matt McDonough, Iowa
133+p4p: Logan Stieber, Ohio State
141: Kendric Maple, Oklahoma
149: Jordan Oliver, Oklahoma State
157: Roger Pena, Oregon State
165: Kyle Dake, Cornell
174: Michael Evans, Iowa
184: Edward Ruth, Penn State
197: Dustin Kilgore, Kent State
285: Alan Gelogaev, Oklahoma State
Tournament-Strength: Penn State
Dual-Component: Iowa