Northwestern v. South Dakota State: 41 - 0

Printable View