Danny Sabatello (HM @ 125) Defeats Eddie Klimara (No. 5 @ 125) for Illinois State Title

Printable View