23818 N 118th Ln, Sun City, AZ 85373, Phone: (630) 835-9048, Email:, ebrenton@peoriaud.k12.az.us